YT Showroom - шаблон joomla Joomla

Термоизолация на външни стени

Каква е правилната топлоизолация на външни стени?
Защо изолация на външни стени?

По-голям брой слоеве осигуряват превъзходен топлинен комфорт и добра защита срещу влага, които са така необходими за да имаме вътрешно пространство, в което да провеждаме нашата дейност в най-добрите условия.
Принципът е прост, а именно премахване колкото е възможно повече на въздействието на температура и на проникването на влага към вътрешната страна на защитените помещения, което е почти същото, когато искаме да се защитим, избирайки по-дебели дрехи на няколко слоя, но и плащ срещу дъжда. Предизвикателството е да се отговори на изискванията на стандартите на ЕС за топлинен комфорт, а именно, между температурата на въздуха вътре в сградата и температурата по вътрешната повърхност на стената, да се получи разлика от 2 °C.
Така изолацията от външната страна е най-здравословното решение от физическа гледна точка за сградите. Чрез този метод се премахват всички топлинни мостове, а материалите, които са част от структурата на носещата конструкция, остават в топлата зона, в относително постоянна среда по отношение на измененията на факторите на околната среда (температура, влажност, вятър и т.н.), което подобрява качествата им с течение на времето.
Не само новите сгради са подходящи да бъдат защитени с екструдиран полистирол XPS, но дори се препоръчва саниране на съществуващи сгради, за да придобият очевидните специфични предимства: повишен комфорт в помещенията, отстраняване на мухъла от местата, засегнати от влага и конденз, намаляване на енергията, необходима за отопление, съответно охлаждане, и разбира се, свързаните с това разходи, допринасяйки по този начин за опазване на околната среда. Не на последно място трябва да се помисли и за естетическия вид на сградата, който очевидно се подобрява след топлинните възстановителни дейности.

За какво трябва да помислим?Предварителните знания и подготовка ще Ви донесат икономии на време и особено на бюджет. Тъй като санирането е инвестиция, която не трябва да се пренебрегва, и има дългосрочен ефект, очевидна е необходимостта от избора на правилните материали, които ще ви освободят от неприятности в бъдеще. Независимо дали извършвате специална термо-хидроизолация за собствена сметка, или чрез фирма, специализирана в инсталирането на термосистеми, нашата препоръка е да се консултирате с експерти, които да подготвят проекта за изпълнение.
Най-важните условия, които трябва да се вземат предвид при оразмеряване на термосистемата са: разположението на сградата, климатичните фактори, характерни за района; по един начин се амортизира сграда, намираща се на брега на морето, и по друг начин сграда, находяща се в центъра на една планина, както и материалите от които е построена.
Друго предварително условие за започване на монтирането на топлоизолационната система е проверката на повърхностите. За предпочитане е плоските повърхности, на които трябва да се монтират полистиренови плоскости, да имат неравности, по малки от 1-2 cm, както по вертикала, така и по хоризонтала. В противен случай се нанася груба мазилка за регулиране на съответната повърхност, което ще гарантира по-бързо лепене на изолационните плочи и по-добро прихващане на дюбелите.
Преди започване на работата по саниране на сградата, трябва да се защити външната фасада. Необходимо е структурата на сградата да е изцяло суха, за да се постигнат очакваните чрез изолацията резултати.

MontarePolistiren

 

Какво включва една термосистема?
1.    лепило /минерален или акрилен залепващ слой, за залепване на полистиролните плоскости
2.    полистиролни плоскости
3.    дюбели за полистирол, за закрепване на плоскостите в структурата
4.    външна мазилка, включваща и мрежа за устойчивост
5.    декоративна мазилка, която се нанася върху грунд, който има за цел да свърже външния армиран пласт мазилка с декоративната мазилка
 

   

 

 tabel2

Какви са етапите на монтажа на термосистемата?
Подготовка на повърхността, преди да започне санирането.
Ако при проверката на повърхностите, върху които ще се прилага термосистемата, се установи, че има някакъв слой, който вече няма сцепление (разлепени мазилки, особено в стари сгради) той трябва да се отстрани, а тази част трябва да се ремонтира правилно. Осигуряване на хоризонталност и вертикалност (равнинност) на всички фасади на сградата. В случай на неподходяща равнинност, с наличие на неравности, по-големи от 1-2 cm, трябва да се направи груба мазилка по съответната фасада, като по този начин се гарантира по-ниска консумация на лепило за залепване на XPS-плоскитите, по-бързи темпове на лепене на топлоизолационните плоскости и по-добро прихващане на дюбелите. Ако равнинността е подходяща, за да се гарантира залепването на термоизолационните плоскости, се препоръчва да се приложи един слой минерално или акрилно лепило.

Монтиране на поддържащия цокъл
Правилното закрепване на профила още в началото е много важно, защото оказва влияние върху равномерното и стабилно поставяне на изолационните плоскости. Профилът за цокъла трябва да съответства по дебелина на размерите на екструдирания полистирол XPS, посочени в проекта, и да се прихване със специални винтове до 20 см под нивото на първия под. Первазния профил трябва да спазва линията на повърхността, на която е закрепен. Евентуалните кухини, появяващи се между профила и фасадата се запълват с пластмасови клинове, така че да се гарантира линейната стабилност на профила.
   
Монтиране на XPS-плоскостите чрез точно залепване, под формата на лента и чрез непрекъснато лепене
Следващата стъпка при реализирането на топлоизолацията е залепването на полистироловите плоскости. Тази операция може да се извърши по два начина, но това, което е важно и за двата метода е, че лепило не трябва да изтича по ръбовете след полагане и лепене. В противен случай то трябва да се премахне незабавно.
1. Точковото лепене и лепенето под формата на лента се състои в полагане на залепващата смес (лепилото) върху XPS плоскостите по следния начин: под формата на лента по краищата, а в средната зона - точково. Лепилото трябва да покрива най-малко 40% от повърхността на полистиролната плоскост, която ще се лепи. Препоръчителната консумацията е около 4-5 кг лепило на м2.


Подреждане на изолационните плоскости
След нанасяне на лепилото върху задната част на XPS плоскостите, те се закрепят и фиксират в профила на цокъла и се залепят за стената.Операцията се повтаря със следващата XPS-полистиролова плоскост, като внимавате между плоскостите да не останат празнини. Ако се установи наличие на междинни пространства, полистиролната плоскост трябва да се натисне леко на една страна до затварянето на празнината. Трябва да се извършват проверки за равнинността с помощтта на мастар и регулиране разликите в нивата между плочите, преди лепилото да е изсъхнало.

Закрепване на полистиролните плоскости с дюбели
Освен лепенето е необходимо и закрепване на XPS –плоскостите, за да се гарантира дългия живот и правилното саниране на сградата. Затова трябва да се използват елементи за механично закрепяне, а именно дюбели. Поставянето на дюбели трябва да се извърши след 24 часа от лепенето. За определяне на вида, броя и дължината на дюбелите, трябва да се вземе под внимание височината на сградата и фасадните характеристики.
По XPS-повърхностите, които са били залепени се правят отвори за дюбели. След това с бормашина се пробиват дупки в стената, като дълбочината на дупката трябва да бъде с 1 см по-дълбока от дължината на дюбела. Също така, внимайте диаметъра на свредлото да бъде равен на диаметъра на дюбела. За армирани бетонни повърхности може да се използва свредло с диаметър с 1 см по-голям от диаметъра на дюбела.

Нанасяне на слоевете външна мазилка
Първият слой мазилка се полага със стоманена шпатула най-малко 24 часа след лепенето на XPS-плоскостите. После се вкопава леко мрежата в този слой мазилка; веднага след тази операция, се полага нов слой мазилка с помощта на назъбена шпатула от 3х3 мм. Мазилката може да се извърши хоризонтално или вертикално, като се гарантира хомогенна дебелина на мазилката. В така наречените слаби страни на фасадата (например краищата на прозорци или врати) ще се използва допълнително още една мрежа. Допълнителната мрежа за устойчивост не трябва да бъде вкопана в първия слой мазилка, нито да пречи на основната мрежа. Ето защо трябва да изчакате първия слой мазилка да започне да отдава водата, но да не изсъхва напълно (времето на изчакване зависи от атмосферните условия). След поставяне на допълнителната мрежа се пристъпва незабавно към полагането на втория слой мазилка.
Долен слой с висока механична устойчивост
Цокълът и партерът на сградите (до височина 1-1,2 м) се нуждае от система за термоизолация, съставена от материали, устойчиви на външни фактори. Изолацията на цокъла на сградата, е изложена на много тежки фактори като: влажност, предавана от почвата, вода, дъжд, удари или механичен натиск, хуминови киселини и т.н.
За да се осигури необходимата здравина, се монтира телена мрежа с дистанционери и механично закрепена към стената с дюбели. Върху телените мрежи се нанася един слой класическа или готова мазилка, която трябва да бъде изравнена с мазилката от по-горните нива на сградата (където се намира нормалната мрежа), като по този начин се затваря фасадната мазилка. Поради тази причина, XPS плоскостите, залепени на съответното място трябва да имат дебелина около 1 см по-малка от останалте плоскости.


Нанасяне на последния слой с декоративна роля
Преди да нанесете последния слой декоративна мазилка (декоративната мазилка може да бъде минерална или акрилна), трябва да изчакате армираната такава да изсъхне. Важно е съхненето на декоративния слой мазилка да не се ускорява от неблагоприятни метеорологични условия (силни ветрове или високи температури), защото те предизвикват пукнатини в материала, които с времето ерозират и разграждат мазилката.
При големите фасади, полагането на докоративни мазилки трябва да се извършва без прекъсване; поради това трябва да се има предвид, че броят на служителите трябва да е достатъчен. В противен случай, в местата, където има прекъсвания ще останат грозни следи. В местата, където са необходими завършвания (между етажите на фасадите и т.н.), задължително трябва да се използва защитна лента, която да очертае тези участъци.
Декоративна мазилка, минерална или акрилна, се полага върху повърхността с помощта на шпатула, като дебелината зависи от вида на декоративната мазилка и от размера на повърхността, върху която ще се полага. Преди изсъхване върху декоративната мазилка се създава текстура с помощта на пластмасова шпатула.
Акрилната декоративна мазилка има присъщ (собствен) цвят. Декоративната минерална мазилка е бяла и над нея е необходимо да се нанесе един слой боя, за да се получи желания цвят, като боята не трябва да съдържа разтворители. Боята се нанася само след 4-7 дни.

    

UA-47437005-3