YT Showroom - шаблон joomla Joomla

Doporučená použití desek GIAS GRAFIT XPS

Kompletní tepelněizolační systém zahrnuje ochranu budov před vlivy vnějších faktorů bez ohledu na jejich směr.

 Pojďme začít odspodu.
Všichni víme, že zem je teplá. A přesto až do hloubek kolísajících v Rumunsku mezi 70 a 110 cm (tzv. zámrzná hloubka) je zem výrazně ovlivňována faktory vnějšího prostředí, čímž jsou určeny oblasti s mnoha teplotními rozsahy, které ovlivňují podzemní podlaží budovy, zejména v chladných obdobích.

Rovněž různé stupně vlhkosti závisející na umístění budovy mohou vyvolávat nežádoucí vlivy, jako je například voda prosakující do základů budovy. Dobrá tepelná izolace je proto nezbytnou podmínkou k odstranění negativních vlivů styku základů budovy s vodou a zeminou.
Díky svému vynikajícímu chování v mokrém prostředí a své mimořádné mechanické pevnosti, flexibilitě a snadnosti použití a možnosti aplikace přímo na beton je GIAS Grafit XPS ideálním materiálem pro tepelnou izolaci zdí pod úrovní terénu, přímo na základech, obecně nebo na soklech, protože může být bez problémů instalován v přímém styku se zemí, k tepelné izolaci stropů a podlah a je doporučován i pro kancelářské prostory, prodejny a předváděcí místnosti.

Ve vyšších podlažích budovy je nutné vzít do úvahy další rušivé faktory. Ať je léto nebo zima, potřebujeme, aby vnitřní teplota kolísala v intervalu vhodném pro každodenní provoz. Na nechráněné budovy mají negativní dopad vlhkost a déšť, které do nich prosakují a způsobují různá poškození, přičemž tyto vlivy jsou zesilovány větrem. Neustále jsme obtěžováni vzrůstajícími úrovněmi hluku, ale opláštění z extrudovaného polystyrenu je efektivním řešením zvukoizolační ochrany. Extrudovaný polystyren také představuje účinnou protipožární konstrukci, protože zpomaluje hoření lépe než jiné materiály.

GIAS Grafit XPS je doporučen zejména k dvojité izolaci vnější zdí, k opláštění fasád budov, k odstraňování tepelných mostů a k izolaci vnitřních zdí.
Často není věnována patřičná pozornost tepelné izolaci střech a teras. Díky své všestrannosti se grafitový extrudovaný polystyren hodí pro použití u terasových střech s obrácenou skladbou určených pro silný provoz, krytých keramickými dlaždicemi nebo jinými druhy podlahových krytin, ale i pro zahradní terasy, nepřístupné terasy kryté štěrkem a šikmé střechy z různých materiálů.
Existují také zvláštní podmínky, které vyžadují vysoce účinnou tepelnou izolaci, jako jsou chladírenské místnosti nebo chladírenská vozidla.
Grafitový extrudovaný polystyren osvědčil svou účinnost i v různých jiných průmyslových aplikacích, jako jsou velkoplošné prefabrikované sendvičové stěnové panely, skladovací prostory pro materiály citlivé na teplotu, izolace zemědělských stájí, ochrana mobilních jednotek, např. stanic první pomoci, izolace pracovních prostor, jídelních prostor nebo dočasných obydlí na staveništích, a má dokonce i vojenské využití.
Méně známé široké veřejnosti je použití speciálních tříd grafitem obohaceného extrudovaného polystyrenu při izolaci pozemních komunikací a železničních tratí na ochranu před promrzáním.

UA-47437005-3