YT Showroom - шаблон joomla Joomla

Odporúčané použitia GIAS GRAFIT XPS

Kompletný systém tepelnej izolácie obsahuje ochranu budov pred vplyvom externých faktorov, bez ohľadu na ich smer.

 Začnime odspodu.
Všetci vieme, že zem je teplá. A do hĺbky od 70 a 110 cm v Rumunsku (takzvaná zamŕzajúca hĺbka) je zem značne ovplyvnená externými faktormi prostredia, čím sa definujú oblasti s viacerými teplotnými rozsahmi, ktoré ovplyvňujú budovu pod úrovňou zeme, najmä v chladnom období.

Rôzne miery vlhkosti v závislosti od umiestnenia budovy dokážu zároveň vytvárať neželané vplyvy ako je prenikanie vody do základov budovy. Dobrá tepelná izolácia je preto nevyhnutnou podmienkou vyváženia negatívnych vplyvov kontaktu základov budovy s vodou a pôdou.
V dôsledku svojho vynikajúceho správania sa vo vlhkom prostredí a svojej vysokej mechanickej sily, flexibility a jednoduchého používania a možnosti nanášania priamo na betón je GIAS Grafit XPS materiálom číslo jeden pre tepelnú izoláciu podzemných stien, priamo na základoch a na podkladoch, pretože sad á priamo inštalovať do otvorenej pôdy bez toho, aby spôsobil problémy, pri tepelnej izolácii stropov a podláh, ktoré sa odporúčajú pre kancelárske priestory, maloobchodné predajne a showroomy.

Na vyššej úrovni budovy sa musia zvážiť iné zasahujúce faktory. Či je leto alebo zima, potrebujeme, aby sa vnútorná teplota pohybovala v intervale vhodnom na denné bežné postupy. Vlhkosť a dážď negatívne ovplyvňujú nechránené budovy, prenikajú do nich a spôsobujú rôzne škody, pričom vietor tieto účinky ešte zosilňuje. Neustále sme bombardovaní zvyšujúcimi sa hladinami hluku, extrudovaný polystyrén nás však účinne chráni proti hluku. Extrudovaný polystyrén tvorí aj účinnú protipožiarnu bariéru, pričom má vlastnosti znižovania horenia lepšie ako ostatné materiály.

GIAS Grafit XPS sa odporúča obzvlášť na dvojitú izoláciu vonkajších stien, na fasádach budov, čím sa eliminujú tepelné mosty a izolujú sa vnútorné steny.
Často sa nevenuje náležitá pozornosť tepelnej izolácii striech a terás. Vďaka svojej rôznorodosti sa grafitový extrudovaný polystyrén odporúča na terasové strechy určené na hustú premávku, zakryté keramickými dlaždicami alebo inými typmi podlahy, ale aj pre záhradné terasy, neprístupné štrkové terasy a naklonené strechy vyrobené z rôznych materiálov.
Existujú aj extrémne špeciálne podmienky, ktoré si vyžadujú vysoko výkonnú tepelnú izoláciu, ako sú chladné miestnosti alebo chladené nákladné vozidlá.
Grafitový extrudovaný polystyrén preukázal svoju efektivitu v rôznych priemyselných aplikáciách, ako sú veľké prefabrikované panely spájaných stien, skladovacie priestory pre materiály citlivé na teplotu, izolácia farmárskych stajní, ochrana mobilných jednotiek ako sú miesta prvej pomoci, izolácia pracovných priestorov, jedální, dočasné pracoviská a používa sa aj na vojenské účely.
Verejnosť menej vie o tom, že sa používajú špeciálne triedy extrudovaného polystyrénu obohateného o grafit pri izolácii ciest a železníc pred zamrznutím.

UA-47437005-3