YT Showroom - шаблон joomla Joomla

Tepelne izolačné vonkajšie steny

Ako sa správne vykonáva tepelná izolácia vonkajších stien?
Prečo sa tepelne izolujú vonkajšie steny?

Izolačné vrstvy zaisťujú vyšší tepelný komfort a dobrú ochranu pred vlhkosťou, obidve podmienky sú potrebné pre príjemný vnútorný priestor.
Na základe jednoduchého princípu, maximálnym odstránením vplyvu prenikajúceho tepla a vlhkosti na vnútornej strane chráneného priestoru, tak ako pri výbere hrubšieho oblečenia a viacerých vrstiev v chladnejšom počasí alebo plášťa proti dažďu, izolácia minimalizuje vplyv teploty a vlhkosti na priestor, ktorý potrebujeme chrániť. Našim cieľom je dodržať smernice EÚ vzťahujúce san a tepelné pohodlie – teplotný rozdiel 2 °C medzi vnútornou teplotou vzduchu a teplotou vnútorného povrchu steny.
Vonkajšia izolácia zaisťuje zdravé prostredie a chráni budovu. Eliminuje tepelné mosty, pričom zachováva konštrukčné materiály v teplej oblasti – relatívne konštantné prostredie v porovnaní so zmenou externých faktorov ako je teplota, vlhkosť, vietor, atď. Tým sa zlepšuje výkonnosť budovy.
Dosky XPS nie sú určené len pre nové budovy, ale odporúčajú sa aj pre existujúce budovy, keďže majú zjavné výhody pri izolácii: vyšší komfort, odolnosť voči plesniam, nižšia potreba vykurovania a chladenia a nižšie náklady, čo povedie k pozitívnemu vplyvu na životné prostredie.
A napokon je potrebné zvážiť aj definitívne vylepšenie vzhľadu budovy po jej izolácii.

Čo musíme vziať do úvahy?
Cunostintele si pregatirea anterioara va vor aduce economii de timp si mai ales de buget. Cum anveloparea este o investitie nu tocmai de neglijat si care are efecte pe termen foarte lung, devine evidenta necesitatea de a alege materialele potrivite care sa va scuteasca de neplaceri in viitor. Indiferent ca realizati termohidroizolarea in regim propriu sau angajati o firma specializata in montarea termosistemului recomandarea noastra ferma este de a consulta specialistii si de a intocmi proiectul de executie.
Cele mai importante conditii de luat in considerare in dimensionarea termosistemului sunt: amplasamentul constructiei, prin factorii de clima caracteristici zonei;  intr-un fel fiind afectata o constructie amplasata pe malul marii si altfel comportandu-se o constructie situata in buricul unui targ de munte, si materialele din care este executata constructia.   

Predbežné školenie a predchádzajúce znalosti Vám ušetria čas a peniaze. Tepelný obal je významnou investíciou s dlhodobými účinkami, čo znamená, že je absolútne nevyhnutné zvoliť tie správne materiály. Či už to robíte sami alebo si najmete odborníka, odporúčame Vám, aby ste sa vždy poradili s odborníkom a dodržiavali realizačné fázy projektu.
Najvýznamnejšie faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri definovaní systému tepelnej izolácie sú tieto: umiestnenie budovy a špecifické faktory životného prostredia (odlišné správanie budovy na brehu mora v porovnaní s horskou chatou), ale aj materiály, z ktorých bola budova postavená.
Ďalšou podmienkou, ktorá sa musí splniť pred začiatkom izolácie, je kontrola povrchu. Odporúčaná odchýlka nie je viac ako 1-2 cm od plochosti povrchu, na ktorý sa doska inštaluje, vo vertikálnom aj horizontálnom smere.
Pri väčších odchýlkach sa bežne nanáša drsná omietka, čím sa urýchľuje a zjednodušuje upevňovanie dosiek.
Predná strana budovy musí byť zakrytá a chránená pred inštaláciou. Štruktúra budovy musí byť kompletne suchá, aby sme dosiahli najlepšie výsledky tepelnej izolácie.

MontarePolistiren

 

Čo tvorí tepelný systém?
1. Priľnavá omietka / priľnavá akrylová alebo minerálna vrstva nanesená pre zjednodušenie inštalácie polystyrénovej dosky
2. Polystyrénové dosky
3. Upevňovacie kolíky pre ukotvenie dosiek ku konštrukcii
4. Vonkajšia omietka s konštrukčnou mriežkou
5. Dekoratívna omietka nanesená na vrch základnej farby, ktorá ju viaže ku konštrukčnej omietke
 

   

 

 tabel2

Aké sú kroky inštalácie tepelného systému?
Natretie povrchu základným náterom pred začatím práce.
Ak sa na povrchu vykoná kontrola aplikácie tepelného systému na vrstvy bez priľnavosti (olupujúca sa omietka, najmä na starých budovách), táto vrstva sa odstráni a povrch sa náležite opraví. Zaistenie vertikálnosti a horizontálnosti (rovinnosti) na predných stranách všetkých budov. Ak je rovinnosť povrchu nevhodná, pri odchýlkach väčších ako 1-2 cm sa nanesie drsná omietka, čím sa zaistí menšia potreba lepidiel pri inštalácii dosiek XPS, rýchlejšie tempo práce pri spájaní tepelne izolačných dosiek a lepšie podmienky upevnenia kolíkov. Ak je rovinnosť povrchu vhodná, aby ste zaistili vhodné spájanie tepelne izolačnej dosky, odporúča sa aplikovať vrstvu minerálneho alebo akrylového lepidla.

Inštalácia podkladu
Správna inštalácia pôvodného podkladu má zásadný význam, pretože určuje jednotnú montáž izolačných dosiek. Šírka profilu podkladu sa musí zhodovať s doskami XPS z extrudovaného polystyrénu, ktoré sú označené v projekte a pripevnia sa s pomocou špeciálnych kolíkov 20 cm pod úrovňou prvej podlahy.
Profil základovej dosky sa musí zhodovať s povrchom, na ktorom je namontovaná. Všetky prípadné medzery sa vyplnia plastovými klikni, aby sa zaistila lineárna stabilita profilu.
    
Inštalácia dosiek XPS s pomocou súvislého alebo pásikového nanášania lepidlaNasledujúcim krokom pri inštalácii izolácie je pripojenie dosiek. To sad á vykonať dvomi spôsobmi, je však dôležité, aby lepidlo v každom prípade po aplikácii nepretekalo. Ihneď odstráňte nadbytočný materiál.
1. Nanesenie spojovacej malty (lepidla) na polystyrénovú dosku XPS vo forme bodov alebo pásikov sa vykonáva nasledovne: pásikové nanášanie lepidla sa používa pozdĺž okrajov, pričom bodové nanášanie lepidla sa používa v strede dosky.
Lepidlo by malo pokryť minimálne 40 % povrchu dosky. Odporúčané dávkovanie je asi 4-5 kg lepidla na m2.

Inštalácia dosiek
Po nanesení lepidla na zadnú stranu dosky XPS je doska pripravená na vloženie do polohy v profile podkladu a pripevnená k stene. Zopakujte pri nasledujúcej doske, pričom dávajte pozor, aby nezostávali medzery. Ak by sa vyskytli medzery, jemne zatlačte dosky k sebe, kým sa medzera nezaplní.
Kontroly rovinnosti a nastavenia vyrovnania sa musia vykonať s pomocou pravítka pred tým, že lepidlo zaschne.

Ukotvenie polystyrénových dosiek s pomocou kolíkov
Na rozdiel od upevnenia pomocou lepidiel, ukotvenie dosiek XPS sa požaduje na poskytnutie trvácnosti a výkonnosti. Musia sa použiť mechanické inštalačné prvky, v tomto prípade kolíky. Kolíky sa inštalujú 24 hodín po zaschnutí lepidla. Výška budovy a vlastnosti prednej strany budovy sú faktory, ktoré stanovujú vhodný typ kolíka.
Do dosiek XPS sa nevŕtajú otvory, ktoré sa pripevnia pomocou lepidiel. Potom sa navŕtajú otvory do steny, v hĺbke 1 cm alebo viac ako je dĺžka kolíka. Priemer vrtáku sa musí zhodovať s priemerom kolíka. Povrchy zo železobetónu si vyžadujú priemer vrtáku 1 mm a viac ako priemer kolíka.

Nanášanie vonkajších omietok
Prvá omietka sa nanesie pomocou oceľovej omietačky minimálne 24 hodín po upevnení dosiek. Konštrukčná sieť sa mierne pritlačí na túto vrstvu a ihneď sa nanesie druhá vrstva pomocou 3x3 mm striekacej pištole na injektážnu maltu. Táto vrstva sa môže naniesť horizontálne alebo vertikálne, pričom sa uistite, že má vrstva po celej šírke rovnakú hrúbku. Takzvané slabé miesta (ako sú okraje okien a dverí) si vyžadujú nanesenie dodatočnej vrstvy konštrukčnej sieťky. Táto dodatočná sieťka nesmie byť súčasťou prvej vrstvy omietky, ani sa nesmie prepletať s prvou sieťkou.

Preto je dôležité umožniť mierne zaschnutie prvej vrstvy omietky (čas čakania závisí od podmienok podnebia). Po uzavretí slabých miest do sieťky sad á naniesť druhá vrstva omietky.
Spodná vrstva s vysokou mechanickou odolnosťou
Základy a prízemie v budovách (do výšky 1 - 1,2 m) potrebujú tepelnú izoláciu s obsahom materiálov, ktoré dokážu odolávať externým faktorom. Základy budovy podliehajú extrémnym faktorom ako sú: vlhkosť v dôsledku priepustnosti pôdy, voda, dážď, mechanické namáhanie alebo tlaky, humusová kyselina, atď.

Ak chcete zaistiť vhodnú odolnosť, k stene sa pomocou úchytiek a upínacích prvkov pripevní sieťka. Následne sa aplikuje vrstva klasickej alebo prefabrikovanej omietky, vrstva omietky, ktorá sa musí nachádzať na rovnakej úrovni ako vrstva na vyšších podlažiach budovy (kde sa nachádza konštrukčná mriežka), čím sa vyrovná predná strana budovy. Preto musia byť dosky XPS inštalované v tejto oblasti asi o 1 cm tenšie ako zvyšok dosiek.


Nanesenie konečnej dekoratívnej vrstvy
Pred nanesením konečnej vrstvy (dekoratívny vrstva môže byť minerálna alebo akrylová), musíte umožniť kompletné vyschnutie vystuženej omietky. Schnutie dekoratívnej vrstvy sa nesmie urýchľovať nepriaznivými podmienkami podnebia (silný vietor alebo vysoké teploty), pretože to spôsobí praskliny v materiáli a následnú eróziu materiálu a zníženie jeho výkonnosti.
Nanášanie dekoratívnej vrstvy musí byť pri predných stranách veľkých budov súvislé, aby sa zabránilo vzniku neestetických značiek. Táto podmienka sa splní pridelením vhodného počtu pracovníkov pre príslušný povrch.
Tam, kde sa požadujú ukončenia, sa musí aplikovať ochranný pás (medzi odlišnými podlahami budovy, atď.)
Vrstvy dekoratívnej minerálnej alebo akrylovej omietky sa aplikujú s pomocou omietačky, pričom hrúbka vrstvy závisí od typu použitej omietky a veľkosti nanášanej plochy. Textúrový vzhľad sa dosahuje na tejto vrstve ešte pred zaschnutím pomocou plastovej omietačky.
Akrylová omietka má špecifické farby (vlastná farba). Dekoratívna minerálna omietka je biela, aby sa dosiahla požadovaná farba vrstvy náteru bez obsahu rozpúšťadla, iba 4-7 dní po nanesení omietky.

    

UA-47437005-3